TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP

Truyền thông & Hoạt động cộng đồng

  • Lập kế hoạch Truyền thông doanh nghiệp
  • Tổ chức Hội thảo, Sự kiện báo chí
  • Xây dựng kênh truyền thông của doanh nghiệp
  • Thực hiện Tin bài trên báo chí, mạng xã hội
  • Hoạt động Phát triển bền vững và CSR 

Uy tín lãnh đạo & Giải thưởng Doanh nghiệp

  • Tổ chức Phỏng vấn lãnh đạo với báo chí
  • Xây dựng hình ảnh lãnh đạo qua các sự kiện ngành, hội thảo, hội nghị bàn tròn
  • Tham dự các Giải thưởng doanh nghiệp
  • Điều phối các dự án hợp tác chiến lược

Sản xuất phim ảnh doanh nghiệp

  • Phim ảnh doanh nghiệp
  • Phim tuyển dụng nhân tài
  • Phim kỷ niệm và các cột mốc
  • Phim chào mừng và các chủ đề đặc biệt
  • Chụp ảnh chân dung lãnh đạo

Truyền thông nội bộ & tạo động lực

  • Hoạt động truyền thông Tương tác nội bộ
  • Bản tin nội bộ, xây dựng lòng tự hào
  • Giải thưởng nội bộ
  • CT Mỗi Nhân viên là một đại sứ
  • Chương trình chào mừng đặc biệt nội bộ
Verified by MonsterInsights