KHU VỰC MIỀN NAM

Thời gian có NV tư vấn bán hàng:

Thứ Năm – Sáu:  -từ 15g- 21g

Thứ Bảy – Chủ nhật: từ 9g – 21g

Quý khách vui lòng đến siêu thị trong khung thời gian có nhân viên tư vấn để được hỗ trợ nhận quà tặng.

KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ MIỀN ĐÔNG

Thời gian có NV tư vấn bán hàng:

Thứ Năm – Sáu:  -từ 15g- 21g

Thứ Bảy – Chủ nhật: từ 9g – 21g

Quý khách vui lòng đến siêu thị trong khung thời gian có nhân viên tư vấn để được hỗ trợ nhận quà tặng.

KHU VỰC MIỀN BẮC

Thời gian có NV tư vấn bán hàng:

Thứ Năm – Sáu:  -từ 15g- 21g

Thứ Bảy – Chủ nhật: từ 9g – 21g

Quý khách vui lòng đến siêu thị trong khung thời gian có nhân viên tư vấn để được hỗ trợ nhận quà tặng.

Verified by MonsterInsights